To takie proste!
Samorządowe Przedszkole nr 104 im.Małego Księcia
Strona głowna  /  O NAS
O NAS

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 104 IM. MAŁEGO KSIĘCIA W KRAKOWIE

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Godziny otwarcia przedszkola

6.00 - 17.00

Liczba wychowanków: 110 w tym 18 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.Liczba nauczycieli:12 w tym nauczyciele o dodatkowych specjalnościach: nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagodzy, surdopedagog, neurologopeda, psycholog, logopedzi, fizjoterapeuta, terapeuci SI.

Liczba oddziałów przedszkolnych :

3-latki - 1 oddział

3 - 4 latki - 1 oddział

4-latki - 1 oddział integracyjny

 5-latki- 1 oddział integracyjny

5 - 6-latki - 1 oddział integracyjny

5 - 6-latki - 1 oddział

Przedszkole posiada:

 • ogród przedszkolny wyposażony w sprzęty przeznaczone do zabaw
 • szatnię
 • pomieszczenia sanitarne dostosowane do dzieci
 • 4 pokoje do pracy indywidualnej z dziećmi w tym 3 gabinety terapeutyczne (logopedyczny, biofeedback. indywidualnej stymulacji słuchu) wyposażone w specjalistyczny sprzęt do diagnozy i terapii
 • holl wykorzystywany, jako sala gimnastyczna i wyposażony w odpowiedni sprzęt
 • salę do prowadzenia ćwiczeń z zakresu integracji sensorycznej
 • salę do prowadzenia zajęć plastycznych
 • salę do prowadzenia terapii pedagogiczno-psychologicznej
 • kuchnię i zaplecze kuchenne
 • pokój intendenta

 

Nowoczesne środki dydaktyczne:

 • komputery z oprogramowaniem specjalistycznym do diagnozy i terapii mowy oraz do przesiewowego badania słuchu i wzroku dziecka
 • sprzęt nagłaśniający, radiomagnetofony z CD oraz mikrofony 
 • rzutnik do piktogramów
 • odtwarzacz multimedialny
 

PERSONEL NASZEGO PRZEDSZKOLA

W naszej placówce mamy zatrudniony cały "sztab" specjalistów. Zespół naszej placówki tworzą nauczyciele prowadzący grupy oraz specjaliści: logopeda, nauczyciele wspomagający (pedagodzy specjalni), instruktor gimnastyki, rehabilitant ruchowy. Nauczyciele wspomagający - w grupach integracyjnych dostarczają fachowej pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju, podczas pracy grupowej i w terapiach indywidualnych. Konsultują wszystkie diagnozy i współpracują ściśle z innymi specjalistami (podział pracy i dobór ćwiczeń). Opracowują indywidualne programy pracy dla dzieci, uczestniczą w rozmowach z rodzicami, przygotowują, w razie potrzeby zestawy ćwiczeń dla dzieci do pracy w domu. Praca logopedy polega m.in. na przeprowadzeniu badań przesiewowych we wszystkich grupach wiekowych, prowadzeniu terapii indywidualnej z dziećmi wytypowanymi do zajęć oraz objęciu profilaktycznym programem wszystkich dzieci. Instruktor gimnastyki prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci. Rehabilitant ruchowy prowadzi indywidualne zajęcia dla dzieci. Efekty pracy instruktora są zauważalne w pracy z dziećmi, zarówno przez nauczycieli, jak i specjalistów (zmiana napięcia mięśni, przełamywanie strachu, sprawność dużych mięśni). Mamy również stały kontakt z psychologami z najbliższych

i specjalistycznych poradni.

PEDAGODZY

Dyrektor: mgr Celina Piwowarczyk - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna - terapeutyczna, logopedia, zarządzanie i organizacja oświaty, Trener Biofeedback EEG I stopnia, nauczyciel dyplomowany

Nasi nauczyciele to wykwalifikowana i twórcza kadra:

mgr Grażyna Billewicz -nauczanie początkowe, logopedia, neurologopedia, psychologia, coaching, oligofrenopedagogika, zarządzanie i organizacja oświaty, terapeuta SI, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Drewnik - nauczanie początkowe, surdopedagogika, pedagogika przedszkolna z rytmiką, terapeuta SI, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, kinezjologia edukacyjna, ruch rozwijający W. Sherborne, Trener Biofeedback EEG I stopnia, nauczyciel dyplomowany

mgr Maria Jędrzejewska - wychowanie przedszkolne, nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Kuczyńska - historia, integracja europejska, oligofrenopedagogika, gimnastyka korekcyjna, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Pacanek - wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,  logopedia, Trener Biofeedback EEG I stopnia nauczyciel dyplomowany

mgr Angelika Pudełek - pedagogika społeczno-opiekuńcza, pedagogika przedszkolna, mediacje i negocjacje, język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

mgr Dominika Rerak - filologia rosyjska, wychowanie przedszkolne z zarządzaniem przedszkolem, język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

mgr Urszula Rzepecka - wychowanie przedszkolne, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, terapeuta SI, kinezjologia edukacyjna, nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Serafin-Piskor - wychowanie przedszkolne, logopedia, oligofrenopedagogika, zarządzanie i organizacja oświaty, trener VIT, ruch rozwijający W. Sherborne nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Skucha-Skrzyńska - wychowanie przedszkolne, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią, pedagogika  rewalidacyjna-oligofrenopedagogika, terapeuta SI, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, ruch rozwijający; W. Sherborne, Trener Biofeedback EEG I stopnia, wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli, nauczyciel dyplomowany

mgr Iwona Wilk - wychowanie przedszkolne, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, terapeuta SI, nauczyciel mianowany, język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

mgr Renata Zegarmistrz - oligofrenopedagogika, pomoc pedagogiczno-psychologiczna, terapeuta SI, ruch rozwijający W. Sherborne, komunikacja alternatywna MAKATON, Trener Biofeedback EEG I stopnia - nauczyciel mianowany

mgr Kinga Stachel - wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem, terapia i rewalidacja indywidualna, wczesna interwencja logopedyczna i wczesne wspomaganie rozwoju, Trener Biofeedback EEG I stopnia, nauczyciel mianowany

mgr Kinga Broda

dr Danuta Baraniewicz

mgr Magdalena Michno

mgr Justyna Skierlik

lic. Magdalena Skonieczna


20.12.2017 r. z żalem pożegnaliśmy Naszą Drogą Koleżankę Joasię

- wspaniałego pedagoga oraz przyjaciela dzieci i rodziców.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci

przyjaciele z Samorządowego Przedszkola nr 104


Wspomagają nas także:

mgr Ewelina Bieniek-Lorek - psycholog (PPP nr 4)

mgr Iwona Majerska-Dybał - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, terapeuta SI

mgr Anna Froń - logopeda, psycholog, terapeuta SI (PPP nr 4)

mgr Ksenia Białek - rehabilitant, terapeuta SI, trener biofeedback EEG

 

PERSONEL POMOCNICZY

Barbara Serwańska

Małgorzata Kaczmarska

Janina Kania

Romuald Malicki

Klaudia Panek

Danuta Raczyńska

Janina Stachel

Jadwiga Ziętara

Małgorzata Zych

Renata Mazurkiewicz

Dorota Krzyżanowska

Sylwia Moskal

Małgorzata Kolasa

Magdalena Taff

Nauczyciele prócz wykształcenia kierunkowego posiadają wiele dodatkowych specjalności. Nieustannie szkolą się i rozwijają. Często biorą udział w kursach, szkoleniach i warsztatach rozwijających ich umiejętności zawodowe (np. kinezjologia edukacyjna, integracja sensomotoryczna, KLANZA, kursy organizowane przez Polskie Towarzystwo C.Orffa, elementy pedagogiki M.Montessori, logorytmika, gimnastyka korekcyjna, ruch rozwijający W. Sherborne), SI, Stymulacji Słuchu Johansena, Biofeedback EEG; Wiadomości i umiejętności tam zdobyte nauczyciele stosują w praktyce tworząc nie tylko ciekawe zajęcia dla dzieci, ale i opracowując własne programy pracy, innowacje, projekty edukacyjne.

W dorobku naszego Przedszkola mamy:

 • Program Wychowawczy Samorządowego Przedszkola Nr 104 im. „Małego Księcia” w Krakowie os. Hutnicze 14 - Urszula Brach
 • Program Pracy Wychowawczo-dydaktycznej oddziału integracyjnego "Świat bez tajemnic" - Bronisława Drewnik, Ewa Pacanek
 • Ogólny program profilaktyki i reedukacji zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym - Ewelina Drozd
 • Program pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu – oddział dzieci młodszych - Agnieszka Knapik
 • Program adaptacji dziecka w przedszkolu - Agnieszka Knapik
 • Program "W świecie emocji" - Renata Zegarmistrz
 • Indywidualne programy nauczania dla dzieci z różnorodnymi problemami: Beata Skucha-Skrzyńska, Anna Serafin - Piskor, Renata Zegarmistrz, Anna Kuczyńska
 • Innowację pedagogiczną: "Sowa mądra głowa - edukacja matematyczna" - B. Skucha -Skrzyńska, U. Rzepecka; "Wesołe środy muzyczne przygody - zajęcia muzyczno - ruchowe" E. Pacanek, R. Zegarmistrz; "Kolorowe czwartki - warsztaty plastyczne" - I. Wilk, J. Trzeciak; "Samodzielnie przygotowuję lepiej mi smakuje" - B. Drewnik, A. Serafin - Piskor, M. Jędrzejewska; "Ćwiczenia buzi i języka" - zabawy logopedyczne - G. Billewicz
 • Koncepcję Rozwoju Placówki na lata 2007 - 2020 - C. Piwowarczyk
 • Projekt Edukacyjny: "Zdrowo jem, zdrowo rosnę" - B. Drewnik, B. Skucha - Skrzyńska, C. Piwowarczyk
 • Projekt Edukacyjny "Twórczość Przedszkolaków" - C. Piwowarczyk współautor z Dyrektorami Nowohuckich Przedszkoli
 • Projekt Edukacyjny "Teatr Mamy i Taty" - J. Trzeciak, C. Piwowarczyk

Potrafimy również dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami. Piszemy artykuły do "Wychowania w przedszkolu" ( B. Skucha - Skrzyńska, B. Drewnik), "Bliżej przedszkola" ( B. Drewnik, B. Skucha - Skrzyńska, C. Piwowarczyk), " Wychowawcy" miesięcznika katolickiego ( B. Skucha - Skrzyńska, B. Drewnik), "Twórczego nauczyciela" (B. Skucha - Skrzyńska); publikacje konferencyjne -“Przedszkolne wychowanie do wartości – dziecko wobec wartości” - B. Drewnik, C. Piwowarczyk. Ukazały się również ksiązkowe pulikacje - G. Billewicz "Kwestionariusz rozwoju mowy". Prowadzimy warsztaty dla innych nauczycieli i dla rodziców. Gościmy w swojej placówce również studentów. Nasze przedszkole brało udział w projekcie „Praktyka najlepszym nauczycielem”. - koordynatorami projektu były panie: B. Drewnik i B. Skucha - Skrzyńska. W każdym roku w naszym przedszkolu "uczą się"studenci m.in. z UP w Krakowie. Odbywanie praktyk w naszej placówce ma dla nas duże znaczenie. Jest wyróżnieniem, docenieniem wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, a przede wszystkim daje nam poczucie satysfakcji z przekazania wiedzy i doświadczenia przyszłym nauczycielom.

 

NAGRODY, ODZNACZENIA NAUCZYCIELI

NAGRODĘ PREZYDNTA MIASTA KRAKOWA OTRZYMALI:

C. Piwowarczyk, U. Rzepecka, I. Wilk, M. Jędrzejewska, R. Zegarmistrz, B. Skucha - Skrzyńska, B. Drewnik, E. Pacanek, A. Serafin - Piskor, G. Billewicz

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ OTRZYMALI:

C. Piwowarczyk, B. Skucha - Skrzyńska

 

PROGRAMY, METODY PRACY Z DZIEĆMI

W NASZEJ PLACÓWCE JEST REALIZOWANA KONCEPCJA ROZWOJU PRZEDSZKOLA

REALIZACJA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA OPIERA SIĘ NA:

 • Programie wychowawczym
 • Programie profilaktycznym
 • Programie adaptacyjnym
 • Programie rozwoju
 • Rocznym planie pracy

Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. W przedszkolu realizowany jest Program wychowania przedszkolnego E. Tokarskiej i J. Kopały – wyd. PWN. Program wychowania przedszkolnego dla dzieci 3–6-letnich umożliwia realizację treści i określa umiejętności dziecka 3-, 4-, 5- i 6-letniego, opisanych w aktualnej podstawie programowej (Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U z 2016 r., poz. 895).

Dodatkowo w naszej placówce nauczyciele realizują następujące programy

 • Wychowanie do wartości E. Chmielewskiej w ramach współpracy z IDMJP2 w Krakowie
 • Kubusiowi przyjaciele natury - program ekologiczny
 • Czyste powietrze wokół nas - program antynikotynowy
 • Akademia Aquafresh - edukacja zdrowotna - higiena jamy ustnej
 • Mamo tato wolę wodę - program propagujący zdrowy styl życia oraz przybliżający znaczenie wody w życiu człowieka

PONADTO PRZEDSZKOLE POSIADA LICZNE CERTYFIKATY JAKOŚCI:

 • PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

 • SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

 • PRZEDSZKOLE W RUCHU

 • CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

 • PLACÓWKA UCZESTNICZY W PROJEKCIE WSPÓŁFINANSOWANYM Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
 • TRZY RAZY Z RZĘDU ZDOBYLIŚMY I MIEJSCE W KONKURSIE EDUEKO EKOLOGICZNE PRZEDSZKOLE

WSPÓŁPRACUJEMY Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI:

 • FUNDACJĄ ROSA
 • STOWARZYSZENIEM BĄDŹCIE Z NAMI
 • RADĄ DZIELNICY XVIII
 • MŁODZIEŻOWYM DOMEM KULTURY NA OS. GÓRALI
 • NCK-iem
 • PPP NR 4 NA OS. SZKOLNYM
 • BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ NA OS. STALOWYM
 • POBLISKIMI SZKOŁAMI PODSTAWOWYMI, nr: 100, 88, 80, 73

ORGAN PROWADZĄCY I NADZORUJĄCY PRZEDSZKOLE:

MIASTO I GMINA KRAKÓW

Pl. Wszystkich Świętych 3/4

31-004 Kraków

http://www.bip.krakow.pl/

KURATORIUM OŚWIATY I WYCHOWANIA W KRAKOWIE

Ujastek 1, 31-752 Kraków

https://kuratorium.krakow.pl/

METODY PRACY Z DZIEĆMI 

Nasi nauczyciele odważnie korzystają z nowatorskich pomysłów edukacyjnych zwracając uwagę na zróżnicowanie metodyczne uzależnione od charakterystyki konkretnej grupy. Stosują miedzy innymi: sposoby pracy wg M. Montessori, Aktywne słuchanie muzyki, zabawy wg C. Orffa, Kinezjologię Edukacyjną, Edukację Przez Ruch, Integrację Sensoryczną, Ruch Rozwijający W. Sherborne; Edukację matematyczną wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.  Prowadzą: zajęcia z całą grupą, w małych zespołach, zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze i indywidualne. Pamiętają, że aby uzyskać efekt należy stosować metodę konsekwentnie i przez dłuższy czas. Przywiązują dużą uwagę wszystkim dzieciom (prowadzą zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze i dostosowują program do dzieci wykazujących zdolności w różnych dziedzinach). Taka praca daje korzyści: integrację sensoryczną, integrację motoryczną, zaciekawienie dzieci a co z tym idzie większą skuteczność oddziaływania, wzrost tolerancji. Nagroda to efekty ich pracy, które często przerastają najśmielsze oczekiwania

 O naszym przedszkolu...

Ostatnia aktualizacja: 2019-09-09